39 đường DC3, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM

images
UPS CHO SERVER, MÁY CHỦ, DATACENTER

Các giải pháp cho bô lưu điên UPS quan trọng của SunPower được phát triển để cung cấp điện sạch và an toàn đảm bảo hiệu quả cao và tổng chi phí sở hữu thấp (TCO).

images
UPS Sử Dụng Cho Trung Tâm Dữ Liệu Data Center

Các giải pháp UPS quan trọng của SunPower được phát triển để cung cấp điện sạch và an toàn đảm bảo hiệu quả cao và tổng chi phí sở hữu thấp (TCO).


Đối tác